Sosiaali- ja terveysalan osaajia ja aurinkoista hoivaa seuranpidosta sairaanhoitoon

Hoitaja tervehtii kotihoidon asiakasta

Palvelut kotiin

SunHoiva tarjoaa turvallisia ja monipuolisia palveluja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ikäihmisille omaan kotiin. Tarjoamme kotihoitoa ja hoiva-avustamista arjen askareissa tai esimerkiksi ulkoilu- ja saattoapua.

Meillä on valmiina erityyppisiä palvelupaketteja, joista räätälöimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvan palvelukokonaisuuden.

Lue lisää ›
Kaksi SunHoivan hoitajaa

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut

SunHoiva tarjoaa julkiselle sektorille, järjestöille ja yrityksille laadukkaita ja luotettavia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja ja henkilöstövuokrausta.

Välitämme sujuvasti lähihoitajia ja sairaanhoitajia sekä muita sote-alan ammattilaisia niin pitkäaikaisiin sijaisuuksiin kuin yksittäisiin vuoroihin. Tarvittaessa autamme myös henkilöstön suorarekrytoinneissa.

Huolehdimme vastuullisesti sekä tilaajan tarpeista että työntekijöistä, sillä tehtävämme on yhdistää työ ja tekijä.

Lue lisää ›

Töihin meille

Palkkaamme motivoituneita lähihoitajia ja sairaanhoitajia toteuttamaan laadukasta hoitotyötä sekä hoiva-avustajia ja seuralaisia auttamaan ja tukemaan asiakkaitamme arjessa. Rekrytoimme myös muita sote-alan ammattilaisia.

Olemme osaltamme reilu, joustava ja määrätietoinen työnantaja, joka kuuntelee, ohjaa, kouluttaa ja tukee henkilökuntaansa – olemme siis oikea työpaikka. Me kuuntelemme aidosti työntekijöitämme ja ymmärrämme työntekijöidemme tarpeita.

Lue lisää ›

Työhyvinvointia vuokratyössä

SunHoivassa ”Emme vain välitä vaan välitämme, olemme oikea työpaikka” – viestitämme, että välitämme jokaisen työntekijämme työhyvinvoinnista ja teemme vastuullisesti työtä hyvän työyhteisön eteen.

SunHoivassa pyrimme huolehtimaan henkilöstömme työhyvinvoinnista ja varmistamaan, että henkilöstömme, josta valtaosa tekee haasteellista työtä vuokratyövoimana eri työyhteisöissä, voi hyvin. Toteutamme työhyvinvointikyselyn henkilöstöllemme kolme kertaa vuodessa neljän kuukauden välein.

Viimeisimmän henkilöstömme työhyvinvointikyselyn (Työvire-kysely Työeläkeyhtiö Ilmarinen, toteutettiin loka-marraskuussa 2022) vastausten mukaan työntekijämme kokivat, että yrityksessämme tehdään merkityksellistä työtä. Työntekijän oma rooli ja vastuut koettiin myös selkeiksi, millä on myönteinen vaikutus työssäjaksamiseen ja motivaatioon. Kyselyyn vastanneista 82% koki, että työnantajana olemme aidosti kiinnostuneita työntekijöidemme hyvinvoinnista.

Turvallisen työnteon tärkeimpiä lähtökohtia on hyvä perehdytys ennen töiden aloittamista ja perehdyttämisen jatkuminen uusissa työyksiköissä. Palvelusopimuksemme mukaisesti varmistamme hoitajiemme osaamisen lääkenäytöin ja -kokein. Samalla vahvistuu työntekijänkin tietoisuus omasta osaamisestaan.

Työssäjaksamisessa ja -viihtymisessä on keskeistä, että lähiesihenkilö aidosti kuuntelee ja on kiinnostunut työtekijän työssään kohtaamista haastavista tilanteista ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin. Kyselymme vastaajista 82% koki, että lähiesihenkilö tukee hänen työssä onnistumistaan. SunHoivan ilmapiirin koki välittäväksi yli 70 % vastaajista. SunHoivassa pystytään täyttämään lähes kaikki työvuoro- ja sijaintitoiveet, mikä on tärkeä osoitus työntekijöillemme heidän toiveidensa kuuntelemisesta ja huomioimisesta.

Työterveyshuolto on merkittävä osa työnantajan vastuullista toimintaa. SunHoivan työterveyspalvelut järjestää Terveystalo, jolla on toimipisteitä kattavasti ympäri Suomea. Valtakunnallisesti ja lähes kaikilla työpaikoilla kasvava sairauspoissaolojen syy ovat erilaiset mielenterveyden haasteet. Työterveyshuollossamme panostamme mielen hyvinvointiin ja halutessaan työntekijämme voivat keskustella työpsykologin kanssa omasta henkisestä jaksamisestaan. Välittämistä on myös lähiesihenkilön varhainen puuttuminen työntekijän kuormittuneisuuteen ja ohjaaminen tarvittaessa työterveyteen.

Työntekijämme kokevat oman terveydentilansa ja jaksamisensa pääsääntöisesti hyväksi ja kyselymme vastaajista 82% uskoo pystyvänsä terveytensä puolesta työskentelemään nykyisessä tehtävässään kahden vuoden kuluttuakin.

Lähihoitajan työssä kotipalvelussa useissa eri kohteissa asiakas kohdataan pääsääntöisesti yksin. Yksin työskentely asettaa haasteita työssäjaksamiseen ja viihtymiseen. Työpäivän aikana tulee monenlaisia yllättäviäkin asioita vastaan, joista työntekijän täytyy selviytyä yksin ja joskus esimerkiksi muistisairas asiakas voi käyttäytyä aggressiivisestikin. Mikäli tilanne on kentällä työskennellessä kärjistynyt uhkaavaksi, työntekijä soittaa lähiesimiehelle ja he tekevät uhkatilanneraportin. Näissä tapauksissa sujuva ja nopea yhteistyö palveluntuottajan ja tilaajan kesken on välttämätöntä. Työhyvinvointikyselymme vastaajista 72% koki työympäristön turvalliseksi tai erittäin turvalliseksi, mutta jopa 12% erittäin turvattomaksi.

SunHoivan henkilöstökokouksiin on mahdollista osallistua joko toimistollamme tai Teams-yhteydellä. Tapaamisissa informoidaan ajankohtaisista asioista ja jaetaan kokemuksia eri alueilta ja työpisteiltä. Työntekijöidemme yhteiset tapaamiset, elokuvaillat ja pikkujoulut luovat yhteishenkeä sekä antavat tilaisuuden vaihtaa kuulumisia ja tulla tutuiksi.

Työhyvinvointikyselymme kysymykseen ”Kuinka todennäköistä on, että suosittelisit työnantajaasi ystävällesi tai kollegallesi?” arviointiasteikolla 1-10 vastaajistamme 65% antoi vastaukseksi 9-10 ja 35% vastaukseksi 7-8. Myös työntekijöidemme antama SunHoivan suositteluindeksi 65% on huikean hyvä arvosana. Tästä on kannustavaa jatkaa eteenpäin.

Ikäihminen ja hoitaja keskustelevat ulkona

Arvot, joista ensiluokkainen palvelu kumpuaa

SunHoiva toimii kestävällä arvopohjalla ja on vastuullinen sekä monipuolinen sosiaalipalvelujen ja henkilöstövuokrauksen osaaja.

Luotettavuus ja vastuullisuus

Olemme luotettava kumppani ja ansaitsemme luottamuksen toimimalla rehellisesti ja läpinäkyvästi. Huolehdimme vastuullisesti asiakkaistamme sekä työntekijöistämme ja edistämme positiivista muutosta yhteiskunnassa ja ympäristössä, jossa toimimme.

Ilo ja lämpö

Työstämme välittyy positiivisuus, ilo ja lämpö kanssaihmisiä kohtaan. Myönteisyys ja välittäminen auttavat onnistumaan ja ovat avain aitoihin kohtaamisiin ja menestyksekkääseen yhteistyöhön.

Arvostavuus

Kunnioitamme ihmisarvoa ja jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja työntekijöitämme arvostaen ja otamme heidän tarpeensa huomioon. Olemme oikea työyhteisö, jossa henkilöstö viihtyy ja jakaa arvokasta osaamistaan.

Yhdessä kehittäminen

Toimintamme kehittäminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa, jotta voimme tarjota entistä parempia kokemuksia ja ratkaisuja asiakkaillemme. Työskentelemme asiakkaidemme kumppaneina ja verkostojemme kanssa avoimina palautteelle, uusille mahdollisuuksille ja jatkuvalle oppimiselle. Digitaalisuus sujuvoittaa työskentelyämme.

Ota yhteyttä ›

Tunnemme vastuumme osana yhteiskuntaa


Tunnemme vastuumme osana yhteiskuntaa ja toimimme sen mukaisesti. SunHoivan tavoitteena on yhdistää asiakaslähtöisesti sekä liiketoiminnalliset että yhteiskunnalliset tavoitteet. Haluamme kehittää sosiaalipalveluja ja henkilöstöpalvelualaa työntekijäystävällisempään suuntaan ja kuuntelemme asiakkaitamme sekä työntekijöitämme tarkasti. Lyhyessä ajassa SunHoivasta on kehittynyt hyvämaineinen kumppani, joka luottaa tulevaisuuteen.

Maarit Hirvonen - SunUran Hoiva Oy:n toimitusjohtaja


Ota yhteyttä ›

Miten voisimme parhaiten auttaa Sinua?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Soita