Sosiaali- ja terveysalan osaajia ja aurinkoista hoivaa seuranpidosta sairaanhoitoon

Hoitaja tervehtii kotihoidon asiakasta

Palvelut kotiin

SunHoiva tarjoaa turvallisia ja monipuolisia palveluja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ikäihmisille omaan kotiin. Tarjoamme kotihoitoa ja hoiva-avustamista arjen askareissa tai esimerkiksi ulkoilu- ja saattoapua.

Meillä on valmiina erityyppisiä palvelupaketteja, joista räätälöimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvan palvelukokonaisuuden.

Lue lisää ›
Kaksi SunHoivan hoitajaa

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut

SunHoiva tarjoaa julkiselle sektorille, järjestöille ja yrityksille laadukkaita ja luotettavia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja ja henkilöstövuokrausta.

Välitämme sujuvasti lähihoitajia ja sairaanhoitajia sekä muita sote-alan ammattilaisia niin pitkäaikaisiin sijaisuuksiin kuin yksittäisiin vuoroihin. Tarvittaessa autamme myös henkilöstön suorarekrytoinneissa.

Huolehdimme vastuullisesti sekä tilaajan tarpeista että työntekijöistä, sillä tehtävämme on yhdistää työ ja tekijä.

Lue lisää ›

Töihin meille

Palkkaamme motivoituneita lähihoitajia ja sairaanhoitajia toteuttamaan laadukasta hoitotyötä sekä hoiva-avustajia ja seuralaisia auttamaan ja tukemaan asiakkaitamme arjessa. Rekrytoimme myös muita sote-alan ammattilaisia.

Olemme osaltamme reilu, joustava ja määrätietoinen työnantaja, joka kuuntelee, ohjaa, kouluttaa ja tukee henkilökuntaansa – olemme siis oikea työpaikka. Me kuuntelemme aidosti työntekijöitämme ja ymmärrämme työntekijöidemme tarpeita.

Lue lisää ›

SunHoivan tarina - aurinkoisella asenteella hoivaa ja henkilöstövuokrausta

Lue matkastamme vuoden 2024 kynnykselle

Taustamme

Tarinamme alkaa vuodesta 2019, jolloin Mielen ry osti asiakkaidensa työllistymispolkujen tueksi SunUra Oy:n. SunUran valmennuspalveluiden yksi toiminta-alueista oli henkilöstövuokraus. Luonteva kehityssuunta oli henkilöstövuokrauksen tarjoaminen sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaville järjestöille ja muille toimijoille.

Aluksi sosiaalialan henkilöstövuokraus oli pienimuotoista, kunnes vuokraustoiminta laajeni merkittävästi SunUran aloittaessa Tampereen kaupungin Kotitori-integraattorin (alusta, jonka kautta henkilöstövuokraus tapahtuu) yhteistyökumppanina. SunUra pystyi tarjoamaan Tampereen kaupungin kotipalveluun edullisen, laadukkaan ja luotettavan henkilöstövuokrauspalvelun. 

Hoitajavuokraustoiminta siirrettiin omaksi yhtiöksi, SunUran Hoiva Oy:ksi kesäkuussa 2022.  Näin pystyimme keskittymään paremmin sote-alan henkilöstövuokraukseen sekä suuntaamaan toimintaamme myös muiden sosiaalipalveluiden laadukkaaseen tarjoamiseen.

Yhteinen arvopohja ja mielenterveystyön tukeminen

SunHoiva jakaa omassa toiminnassaan perustajansa SunUra Oy:n ja  Mielen ry:n, yhteiskunnallisen arvoperustan. Kaikkien kolmen organisaation strategiaan sisältyy oman toimialan yhteiskuntavastuullinen ja jatkuva kehittäminen, mistä osoituksena toimii Suomalaisen Työn Liiton kullekin organisaatiolle myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -tunnuksen käyttöoikeus. Kyse on tunnuksesta, joka kertoo, että organisaatio käyttää suurimman osan tuloksestaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen kehittämällä omaa toimintaansa tai lahjoittamalla.

Mielen ry on kolmatta sektoria edustava yleishyödyllinen yhdistys, joka on jo yli 30 vuoden ajan tuottanut palveluja mielenterveyden häiriöistä ja riippuvuuksista toipuville sekä kaikille avointa toimintaa positiivisen mielenterveyden ja hyvinvoinnin tueksi. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toiminta rakentuu arvoille toivo, osallisuus, uudistuminen ja ilo. SunUra Oy:n puolestaan perustettiin vuonna 2013 auttamaan haastavasti työllistyviä henkilöitä, ja se tarjosi valmennus- ja työllistämispalveluja sekä henkilöstövuokrausta.

Ketteryyttä ja nopeaa kasvua

SunHoiva on toimintansa alusta lähtien tehnyt yhteistyötä yksityisten ja eri järjestöjen ylläpitämien hoivapalveluorganisaatioiden sekä muiden palveluntuottajien kanssa. Kesällä 2023 laajensimme palvelujemme tarjontaa suoraan yksityishenkilöille, jotka voivat nyt hankkia kotiin tuotavia hoivapalveluja (SunSeura, SunApu ja SunHoito) suoraan SunHoivasta.

SunHoiva kasvu on ollut ripeää mukautuen ketterästi uusille alueille. Reilun vuoden aikana henkilöstömme määrä on kaksinkertaistunut noin 70 henkilöön ja toiminta-alueemme ulottuu jo Tampereelta Pirkanmaan hyvinvointialuetta ympäröiville hyvinvointialueille Kanta- ja Päijät-Hämeeseen. Syksyllä 2023 toimintamme käynnistyi Satakunnassa ja avasimme SunHoivan toimipisteen Raumalla.   

Vastuullisuus ja henkilöstö ovat SunHoivan kilpailuetuja

SunHoivaa perustettaessa halu kehittää henkilöstöpalvelualaa työntekijäystävälliseksi oli vahva: Missiona luoda vastuullinen ja eettinen henkilöstövuokrausyhtiö, joka ei ainoastaan vuokraa henkilöstöään, vaan välittää aidosti sekä työntekijöistään että asiakkaistaan. SunHoivan arvojen rakentamiseen osallistuivat niin työntekijät kuin yrityksen hallituksen jäsenet ja yhdessä rakennettu kulttuuri näkyy SunHoivan päivittäisessä toiminnassa, asiakastyössä ja työyhteisössä. Asian kiteyttää SunHoivan slogan ”Emme vain välitä vaan välitämme, olemme oikea työyhteisö”.

Työntekijöidemme tuottama asiakaskokemus ja lisäarvo asiakkaillemme ovat perusta hyvinvoinnin ja liiketoimintamme kestävälle kasvulle. Luomme ja kehitämme työprosessejamme jatkuvasti palautteen ja uuden tiedon perusteella työntekijöiden osaamisen, motivaation ja hyvinvoinnin tueksi. Ensimmäiset henkilöstökyselyt ovat vahvistaneet, että olemme tehneet keskeisiä asioita alusta lähtien oikein huolehtiessamme työntekijöidemme terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista (lue lisää blogeistamme Työhyvinvointia vuokratyössä ja Joustavuus ja arvostava palkkaus vähentävät työn psykososiaalista kuormittavuutta).

Myös asiakkaidemme yhteydenotoissa ja palautteissa korostuu kiinnostus ja arvostus SunHoivan taustaa ja arvopohjaa kohtaan, mikä kertoo heidänkin halustaan sitoutua vastuullisiin valintoihin.

SunHoivan toimintaa ohjaavat arvot

Luotettavuus ja vastuullisuus

  • Olemme luotettava kumppani ja ansaitsemme luottamuksen toimimalla rehellisesti ja läpinäkyvästi. Huolehdimme vastuullisesti asiakkaistamme sekä työntekijöistämme ja edistämme positiivista muutosta yhteiskunnassa ja ympäristössä, jossa toimimme.

Ilo ja lämpö

  • Työstämme välittyy positiivisuus, ilo ja lämpö kanssaihmisiä kohtaan. Myönteisyys ja välittäminen auttavat onnistumaan ja ovat avain aitoihin kohtaamisiin ja menestyksekkääseen yhteistyöhön.

Arvostavuus

  • Kunnioitamme ihmisarvoa ja jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja työntekijöitämme arvostaen ja otamme heidän tarpeensa huomioon. Olemme oikea työyhteisö, jossa henkilöstö viihtyy ja jakaa arvokasta osaamistaan.

Yhdessä kehittäminen

Toimintamme kehittäminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa, jotta voimme tarjota entistä parempia kokemuksia ja ratkaisuja asiakkaillemme. Työskentelemme asiakkaidemme kumppaneina ja verkostojemme kanssa avoimina palautteelle, uusille mahdollisuuksille ja jatkuvalle oppimiselle. Digitaalisuus sujuvoittaa työtämme.

Aurinkoisella asenteella kohti tulevaa

SunHoiva tarjoaa Sosiaali- ja terveysalan osaajia ja aurinkoista hoivaa seuranpidosta sairaanhoitoon. Visiomme on kasvaa aurinkoisella asenteella hoivan ja henkilöstövuokrauksen menestyväksi yritykseksi, joka ohjaa varoja toimintansa kehittämiseen ja yleishyödylliseen toimintaan omistajiensa kautta.

"Tunnemme vastuumme osana yhteiskuntaa ja toimimme sen mukaisesti. SunHoivan tavoitteena on yhdistää asiakaslähtöisesti sekä liiketoiminnalliset että yhteiskunnalliset tavoitteet. Haluamme kehittää sosiaalipalveluja ja henkilöstöpalvelualaa työntekijäystävällisemmiksi ja kuuntelemme asiakkaitamme sekä työntekijöitämme tarkasti. Lyhyessä ajassa SunHoivasta on kehittynyt hyvämaineinen kumppani, johon luotetaan ja joka luottaa tulevaisuuteen."

Näin tiivistää SunUran Hoiva Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2022-23 toiminut Maarit Hirvonen. Vuoden 2024 alussa yhtiön toimitusjohtajana aloittaa Niina Uimonen, joka siirtyy tehtävään yhtiön liiketoimintajohtajan tehtävästä Maarit Hirvosen jatkaessa edelleen yhtiön hallituksen jäsenenä.

Ikäihminen ja hoitaja keskustelevat ulkona

Arvot, joista ensiluokkainen palvelu kumpuaa

SunHoiva toimii kestävällä arvopohjalla ja on vastuullinen sekä monipuolinen sosiaalipalvelujen ja henkilöstövuokrauksen osaaja.

Luotettavuus ja vastuullisuus

Olemme luotettava kumppani ja ansaitsemme luottamuksen toimimalla rehellisesti ja läpinäkyvästi. Huolehdimme vastuullisesti asiakkaistamme sekä työntekijöistämme ja edistämme positiivista muutosta yhteiskunnassa ja ympäristössä, jossa toimimme.

Ilo ja lämpö

Työstämme välittyy positiivisuus, ilo ja lämpö kanssaihmisiä kohtaan. Myönteisyys ja välittäminen auttavat onnistumaan ja ovat avain aitoihin kohtaamisiin ja menestyksekkääseen yhteistyöhön.

Arvostavuus

Kunnioitamme ihmisarvoa ja jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja työntekijöitämme arvostaen ja otamme heidän tarpeensa huomioon. Olemme oikea työyhteisö, jossa henkilöstö viihtyy ja jakaa arvokasta osaamistaan.

Yhdessä kehittäminen

Toimintamme kehittäminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa, jotta voimme tarjota entistä parempia kokemuksia ja ratkaisuja asiakkaillemme. Työskentelemme asiakkaidemme kumppaneina ja verkostojemme kanssa avoimina palautteelle, uusille mahdollisuuksille ja jatkuvalle oppimiselle. Digitaalisuus sujuvoittaa työskentelyämme.

Ota yhteyttä ›

Tunnemme vastuumme osana yhteiskuntaa


Tunnemme vastuumme osana yhteiskuntaa ja toimimme sen mukaisesti. SunHoivan tavoitteena on yhdistää asiakaslähtöisesti sekä liiketoiminnalliset että yhteiskunnalliset tavoitteet. Haluamme kehittää sosiaalipalveluja ja henkilöstöpalvelualaa työntekijäystävällisempään suuntaan ja kuuntelemme asiakkaitamme sekä työntekijöitämme tarkasti. Lyhyessä ajassa SunHoivasta on kehittynyt hyvämaineinen kumppani, joka luottaa tulevaisuuteen.

Maarit Hirvonen - SunUran Hoiva Oy:n toimitusjohtaja


Ota yhteyttä ›

Miten voisimme parhaiten auttaa Sinua?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Soita