Sosiaali- ja terveysalan osaajia ja aurinkoista hoivaa seuranpidosta sairaanhoitoon

SunHoiva on kotimainen, aurinkoisella asenteella vakaasti kasvava sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja tarjoava yritys. Toimimme Tampereelta käsin eteläisen ja keskisen Suomen alueella.Hoitaja tervehtii kotihoidon asiakasta

Palvelut kotiin

SunHoiva tarjoaa turvallisia ja monipuolisia palveluja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ikäihmisille omaan kotiin. Tarjoamme kotihoitoa ja hoiva-avustamista arjen askareissa tai esimerkiksi ulkoilu- ja saattoapua.

Meillä on valmiina erityyppisiä palvelupaketteja, joista räätälöimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvan palvelukokonaisuuden.

Lue lisää ›
Kaksi SunHoivan hoitajaa

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut

SunHoiva tarjoaa julkiselle sektorille, järjestöille ja yrityksille laadukkaita ja luotettavia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja ja henkilöstövuokrausta.

Välitämme sujuvasti lähihoitajia ja sairaanhoitajia sekä muita sote-alan ammattilaisia niin pitkäaikaisiin sijaisuuksiin kuin yksittäisiin vuoroihin. Tarvittaessa autamme myös henkilöstön suorarekrytoinneissa.

Huolehdimme vastuullisesti sekä tilaajan tarpeista että työntekijöistä, sillä tehtävämme on yhdistää työ ja tekijä.

Lue lisää ›

Töihin meille

Palkkaamme motivoituneita lähihoitajia ja sairaanhoitajia toteuttamaan laadukasta hoitotyötä sekä hoiva-avustajia ja seuralaisia auttamaan ja tukemaan asiakkaitamme arjessa. Rekrytoimme myös muita sote-alan ammattilaisia.

Olemme osaltamme reilu, joustava ja määrätietoinen työnantaja, joka kuuntelee, ohjaa, kouluttaa ja tukee henkilökuntaansa – olemme siis oikea työpaikka. Me kuuntelemme aidosti työntekijöitämme ja ymmärrämme työntekijöidemme tarpeita.

Lue lisää ›

Henkilöstövuokrauksen sujuvalla yhteistyöllä varmistetaan laadukkaat palvelut

Vuokratyöntekijät ovat tulleet osaksi lähes jokaisen sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan organisaation henkilöstöä. Hoitajapula näkyy kaikilla palvelutuotannon sektoreilla ja asian korjaamiseen ei ole pikaratkaisuja.

Julkaisemme SunHoivan toimitusjohtaja Maarit Hirvosen kirjoituksen toimialastamme. Maaritilla on vahva kokemus sote-palvelutuotannosta sekä järjestöjen sekä yhteiskunnallisten yritysten johtamisesta.


Työteon kulttuuri on muuttunut suuresti viimeisen vuosikymmenen aikana. Työntekijät eivät enää halua vakituista työsuhdetta vaan haluavat määrittää itsenäisemmin, milloin ja miten työntekeminen heille sopii. Tällainen ajattelu istuu vuokratyömarkkinoille.

Vuokratyövoiman välittämiseen on syntynyt monenlaisia yrityksiä ja toimijoita. Yritykset toimivat hyvin erilaisin motiivein ja arvopohjin.

Muuttuva työnteon kulttuuri ja alustat, joilla toimitaan

Perustaessamme SunHoivaa ja aloittaessamme henkilöstövuokraustoiminnan reilu vuosi sitten lähdimme siitä, että tarjoamme työntekijöille vakinaiset työsuhteet, kilpailukykyisen palkan ja hyvät työsuhde-edut. Yllätykseksemme vain noin kolmannes työntekijöistä halusi vakituiseen työsuhteeseen. Useat ilmoittivat, että he haluavat tehdä keikkaa ja määrittää itselleen sopivimmat työskentelyajat ja alueen. Vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa olisi kuitenkin etuna pitkät vuosilomat ja lomarahat. Työntekijä kuitenkin haluaa valita milloin ja miten hän ansaitsemansa palkkaedut käyttää. Osa työntekijöistä keikkailee vakituisen työnsä ohessa.

Digitalisaatio ja uusi alustatalous tarjoavat mahdollisuuksia rakentaa työnteosta sosiaali- ja terveyspalveluissa joustavaa ja enemmän työntekijälähtöistä. Tuotamme lähihoitajavuokrausta pääsääntöisesti Tampereen kaupungin Kotitori-integraattorin, Alustapalvelu Socialan Yhteisen hyvän alustan kautta.

Tampereen kaupungin kotihoidossa on jatkuvasti iso tarve sijaistyöntekijöistä, myös avoimia toimia on paljon. Tampereen kaupunki tilaa portaalin kautta kokonaisia kuukausitilauksia aamu- ja iltavuoroihin palvelusopimuksen mukaisesti. Digitaalinen alusta palvelee erinomaisesti niin tilaajaa kuin henkilöstön vuokrausyrityksiäkin. Portaalin avulla räätälöimme työntekijöillemme sopivat työvuorot heille sopivilta alueilta. Tähän malliin ovat tyytyväisiä niin tilaaja kuin työntekijätkin; alueen kotipalveluun löytyy työntekijöitä ja työntekijät saavat valita itselleen sopivat työvuorot. Työntekijämme ovat työskennelleet jo yli vuoden samalla alueella ja niin asiakkaat kuin työtoveritkin ovat tulleet tutuiksi. Myös asiakkaat ovat tyytyväisiä tutuiksi tulleiden työntekijöiden käynneistä. Käytäntö varmistaa myös asiakaspalvelun laatua.

”Yhteisen hyvän alustalle kertyy jatkuvasti henkilöstövuokrauksen yhteistyöprosesseista kertovaa dataa, niin palveluntarpeesta, hoitajien osaamisesta, kustannuksista, asiakaspalautteista kuin volyymistäkin. Tätä tietoa voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän ennakoinnin tukena ja myös julkisen sektorin omien palveluiden vahvistamiseksi ja kustannusten arvioimiseksi”, toteaa toimitusjohtaja Hanna Hauta-aho Alustapalvelu Sociala Oy:stä.

Vuokratyönantaja kantaa työntekijäriskin

Marraskuisena maanantaiaamuna saattaa vuokratyönantajalle kahdeksan työntekijää ilmoittaa sairastumisestaan tai poissaolostaan. Osalla flunssa, jollain korona, ja myös lapsi voi olla sairaana, poissaolopäivien määrä vaihtelee suuresti. Vuokratyövoiman sairaspoissaoloprosentit ovat samaa tasoa kuin sosiaali -ja terveyspalveluissa yleisestikin eli noin 11-12% vuosityöajasta. Vastuullinen vuokratyönantaja maksaa poissaolopäivien palkan työntekijälle.

Työnantaja vastaa myös henkilöstön lisäkoulutuksesta ja vaadittavista luvista pakollisten sosiaaliturva- ja eläkemaksujen lisäksi. Vastuullinen työnantaja huolehtii myös henkilöstön työhyvinvoinnista ja tarjoaa ePassin harrastuksiin sekä hyvän työterveyshuollon. Työnantaja rakentaa näillä toimilla hyvää työnantajakuvaa ja samalla oikeaa työpaikkaa henkilöstölleen, työskentely vain tapahtuu toisessa työympäristössä.

Jotta kaikki saadaan toimimaan, henkilöstön rekrytointiin ja työvuorojen organisointiin tarvitaan osaajia, jotka tuntevat alan, palvelu- ja työehtosopimukset ja osaavat perehdyttää työntekijöitä.

Osaamisen vahvistaminen, työntekijäkustannukset ja -riskit on laskettu tilaajalta laskutettavaan vuokratyön tuntihintaan. Tilaaja maksaa ainoastaan sovitusti tehdyistä tunneista, ei poissaoloista eikä työntekijöiden rekrytoinnista. Olipa vuokratyöntekijän tilaaja kunta, järjestötoimija tai yritys, voi se helposti laskea kuinka paljon kustannukset eroavat oman työvoiman kustannuksista. Ero ei ole suuri, kun kaikki palkkaukseen liittyvät kustannukset huomioidaan.

Useat suuryritykset ja teollisuuden alat ovat vuosia käyttäneet vuokratyövoimaa osana henkilöstöpolitiikkaansa varautuessaan ruuhkahuippuihin ja säästääkseen oman HR:n kustannuksissa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa tähän käytäntöön on siirrytty henkilöstöpulan vuoksi.

Joustavuus ja luotettavuus ohjaavat toimintaamme

Vuokratyönantajissa on monenlaisia toimijoita, joiden arvopohja ja motiivit toiminnalle ovat hyvin erilaisia. Vuokratyövoiman hinnoittelussa on merkittäviä eroja, tuntihinnat saattavat vaihdella huomattavasti. Myös vuokratyöstä solmittavissa sopimuksissa on eroja. Henkilöstöä vuokrattaessa tilaajan on hyvä varmistaa toimittajan luotettavuus, arvopohja jolla yritys toimii, ja hakea itselleen hyvää ja reilua kumppania.

Toiminnan läpinäkyvyyttä on, että emme määritä sopimuksissamme henkilöstöstämme ylimääräisiä rekrytointimaksuja, mikäli tilaaja haluaa myöhemmin palkata työntekijän työyhteisöönsä työvoimakseen ja työntekijä haluaa siirtyä tilaajan palvelukseen.

Tilaaja voi myös toivoa samoja vuokratyöntekijöitä yksikköönsä, jolloin työntekijät voivat tutustua työyhteisöön ja asiakkaisiin paremmin. Tilaajankin kannattaa tehdä yksittäisten työvuorojen sijaan työvoimanvuokrauksesta suunnitelma pidemmälle ajalle ja saada työvuorot ja työyhteisö toimimaan. Sen jälkeen voisi arvioida todellisia kustannuksia ja vaikutuksia myös yhteiskunnan ja veronmaksajien kannalta.

Palkkaus ja työn joustavuus tärkeät motivaattorit

Henkilöstövuokrausta tarjoavat työnantajat varmistavat henkilöstön saatavuutta maksamalla työntekijöille hieman parempaa palkkaa kuin mitä TES määrittää. Työntekijät vertailevat todella tarkasti työnantajia ja parasta palkkaa maksava yritys valitaan usein työnantajaksi. Onneksi yhä useammin työntekijä myös tarkastelee työnantajan tarjoamia etuja, joustavuutta työvuorojen järjestämisessä sekä sitä että työnantaja kuuntelee ja arvostaa ja valitseekin sen mukaan työnantajansa.

Sosiaali- ja terveysalan palkkojen, työn joustavuuden ja alan arvostuksen nousu lisäisivät varmasti halukkuutta hoiva-alalle hakeutumiseen. Vuokratyöntekijöissä on paljon alalle sitoutuneita osaajia, jotka haluavat kehittää työtään.Usein työyhteisön ulkopuolisina työntekijöinä he myös näkevät työyhteisön kehittämiskohteita. Rakentavaa vuoropuhelua vuokratyöntekijän ja vakituisen henkilöstön ja esimiesten kesken tulisi työyhteisöissä kehittää.

Työntekemisen uudet mallit ja työkulttuurin muutos näkyvät vahvasti sosiaali- ja terveysalalla ja halukkuus vuokratyöntekijänä toimimiseen tulee säilymään tässä muutoksessa.

Ikäihminen ja hoitaja keskustelevat ulkona

Arvot, joista ensiluokkainen palvelu kumpuaa

SunHoiva toimii kestävällä arvopohjalla ja on vastuullinen sekä monipuolinen sosiaalipalvelujen ja henkilöstövuokrauksen osaaja.

Luotettavuus ja vastuullisuus

Olemme luotettava kumppani ja ansaitsemme luottamuksen toimimalla rehellisesti ja läpinäkyvästi. Huolehdimme vastuullisesti asiakkaistamme sekä työntekijöistämme ja edistämme positiivista muutosta yhteiskunnassa ja ympäristössä, jossa toimimme.

Ilo ja lämpö

Työstämme välittyy positiivisuus, ilo ja lämpö kanssaihmisiä kohtaan. Myönteisyys ja välittäminen auttavat onnistumaan ja ovat avain aitoihin kohtaamisiin ja menestyksekkääseen yhteistyöhön.

Arvostavuus

Kunnioitamme ihmisarvoa ja jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja työntekijöitämme arvostaen ja otamme heidän tarpeensa huomioon. Olemme oikea työyhteisö, jossa henkilöstö viihtyy ja jakaa arvokasta osaamistaan.

Yhdessä kehittäminen

Toimintamme kehittäminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa, jotta voimme tarjota entistä parempia kokemuksia ja ratkaisuja asiakkaillemme. Työskentelemme asiakkaidemme kumppaneina ja verkostojemme kanssa avoimina palautteelle, uusille mahdollisuuksille ja jatkuvalle oppimiselle. Digitaalisuus sujuvoittaa työskentelyämme.

Ota yhteyttä ›

Tunnemme vastuumme osana yhteiskuntaa


Tunnemme vastuumme osana yhteiskuntaa ja toimimme sen mukaisesti. SunHoivan tavoitteena on yhdistää asiakaslähtöisesti sekä liiketoiminnalliset että yhteiskunnalliset tavoitteet. Haluamme kehittää sosiaalipalveluja ja henkilöstöpalvelualaa työntekijäystävällisempään suuntaan ja kuuntelemme asiakkaitamme sekä työntekijöitämme tarkasti. Lyhyessä ajassa SunHoivasta on kehittynyt hyvämaineinen kumppani, joka luottaa tulevaisuuteen.

Maarit Hirvonen - SunUran Hoiva Oy:n toimitusjohtaja


Ota yhteyttä ›

Miten voisimme parhaiten auttaa Sinua?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Soita